با گسترش فضای اینترنت، فرصت های بسیاری برای مدرسه و دانشگاه فراهم شد که در بستر وب برای آموزش و یادگیری اقدام کنند. حتی بسیاری از مدارس و دانشگاه ها نسخه آنلاین برنامه های خود را برای سطوح و رشته های مختلف ارائه داده اند تا فرصت بهره مندی و شرکت تمام افراد را فراهم کنند.

در سایت دوره گر، دوره های آموزشی موجود در اینترنت مربوط به دروس مدرسه و دانشگاه معرفی شده اند.

تمام دوره های مدرسه و دانشگاه

در حال حاضر، دوره ای ثبت نشده است :(