دوره های آموزشی Figma این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا سیر تا پیاز یک ابزار رابط کاربری را فرا بگیرید. با دانلود دوره های آموزشی Figma با رابط کاربری و کدنویسی آشنا می شوید.

اگر دوره های آموزشی رایگان Figma را ببینید متوجه می شوید که اکثر دوره طراحی رابط کاربری با فیگما به شرح و توضیح طراحی می پردازند و روی جنبه های بصری تمرکز می کنند. اگر قصد دارید استاد فیگما شوید بهتر است دوره های آموزش پولی را تهیه کنید. با استمرار در یادگیری می توانید تمام فوت و فن های Figma را یاد می گیرید و استاد این ابزار کاربردی شوید.

تمام دوره های Figma