دوره های آموزشی گوگل تگ منجیر این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا به راحتی وب سایت خود را مدیریت کنید. با دانلود دوره های آموزشی گوگل تگ منیجر می توانید آموزش ببینید کدهای تگ منیجر را در سایت خود وارد کنید، کاربران و رفتار آنها را بررسی نمایید و بر روی نرخ تبدیل سایت خود کار کرده و آن را بهینه نمایید. به عبارتی این ابزار فروش وب‌سایت یا تعداد ثبت درخواست خدمات شما را افزایش می‌دهد.