هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتر در نظر گرفته می شود. این یک مدل فناوری است که می تواند اطلاعات آموخته شده توسط ماشین هایی مانند انسان را پس از یک فرآیند یادگیری از طریق مدل های توسعه یافته توسط انسان و داده های تاریخی ارائه دهد. دو دلیل عمده وجود دارد که چرا هوش مصنوعی تا این حد گسترده شده است. اولین مورد این است که هوش مصنوعی از منظر تجاری بسیار سودآور است و هزینه ها را کاهش می دهد زیرا عامل انسانی را حذف می کند. دلیل دوم دانش و فرصت هایی است که بشریت در مورد هوش مصنوعی و فناوری کامپیوتر به آنها دسترسی دارد. می‌توانیم نمونه‌هایی از زمینه‌های اصلی را که امروزه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم به شرح زیر بیان کنیم:

دستیارهای مجازی، بازی‌ها، خودروهای هوشمند، پیش‌بینی‌کننده‌های خرید، سیستم‌های امنیتی، سیستم‌های خانه هوشمند، چت، ربات‌های پشتیبانی، رنگ‌بندی تصویر، شناسایی چهره، خرید و سرگرمی شخصی، تشخیص سرطان و غیره. یادگیری هوش مصنوعی به کمک زبان برنامه نویسی انجام می شود. از طریق سایت دوره گر می توانید دوره های مربوط به این دسته بندی را پیدا نمایید.

تمام دوره های هوش مصنوعی

مرتب سازی