دوره های آموزشی Gimp این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا سیر تا پیاز ابزار ویرایش تصویر را فرا بگیرید. در هر سطحی از دانش طراحی باشید با دانلود دوره های آموزشی Gimp با این نرم افزار کاربردی آشنا می شوید.

اگر دوره های آموزشی رایگان Gimp و یا دوره های آموزشی پولی Gimp از مقدماتی تا پیشرفته را به درستی انتخاب کنید و استمرار در یادگیری داشته باشید نه تنها تمام فوت و فن های Gimp یاد می گیرید می توانید ست اداری یا لوگو و یا طراحی و نقاشی با انواع فیلترها و ابزارهای حرفه‌ای را پیاده سازی کنید.

تمام دوره های GIMP