امروزه سیستم های پایگاه داده زیرساخت داده سیستم های کامپیوتری را تشکیل می دهند که در حوزه های وسیعی از بانکداری تا صنعت خودروسازی، از سیستم های اطلاعات سلامت تا مدیریت شرکت، از سیستم های ارتباطی تا حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که پایگاه داده به صورت فیزیکی اطلاعات را در خود نگه می دارد، سلسله مراتب منطقی نیز دارد.

البته ایجاد، پیکربندی، طراحی، پرس و جو و ایمن سازی سیستم های پایگاه داده پیچیده است. برای حل پیچیدگی مفاهیم مدیریت پایگاه داده و برنامه نویسی پایگاه داده پدیدار شد که به مدیریت بانک های اطلاعاتی معروف است. شما می توانید دوره های آموزشی پایگاه داده SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis و بهترین دوره آموزش پایگاه داده پولی و دوره آموزش پایگاه داده رایگان را از طریق سایت دوره گر پیدا نمایید.

دوره هایی برای شروع

تمام دوره های بانک های اطلاعاتی

مرتب سازی